Зміни

Юридические услуги, связанные с изменениями

Перехід ТОВ із ПДВ на змішану систему оподаткування відповідно до українського законодавства Порядок действий

ПреехідТОВзПДВ на змішану систему оподаткування відповідно до українського законодавства «Податки для держави – те саме, що вітрила для корабля. Вони служать тому, щоб швидше ввести його в гавань, а не тому, щоб завалити його своїм тягарем або тримати завжди у відкритому морі і щоб, нарешті, потопити його» вироблення яким суспільно необхідних благ потребує певного рівня видатків бюджету. Функціонування податкових форм фінансування державних потреб забезпечує існування держави як громадського інституту, а також залежно від характеру акумулювання та використання податкових надходжень коригує…

Читати далі

Примусовий виняток засновника зі складу у ТОВ Правовая основа

Суспільство з обмеженою відповідальністю є найбільш поширеною організаційно-правовою формою для малого та середнього бізнесу. Правова конструкція товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) має бути достатньо гнучкою, щоб бути пристосованою до потреб широкого спектру підприємств, які суттєво відрізняються один від одного такими параметрами, як кількість учасників, обсяг активів, вид діяльності, кількість працюючих тощо. . Водночас, в основу закону мають бути закладені доступні та надійні механізми захисту прав та інтересів учасників, швидкого та справедливого вирішення внутрішніх конфліктів, які можуть загрожувати життєздатності…

Читати далі

Зміна КВЕДів у приватному підприємстві відповідно до законодавства Сроки рассмотрения документов

Зміна КВЕДів у приватному підприємстві згідно українського законодавства З здобуттям незалежності Україна стала на шлях корінних системних перетворень у суспільно-економічному устрої держави. Труднощі перехідного періоду, які неминуче супроводжують усі сфери суспільного життя, – соціальні, економічні, політичні – відродили в суспільстві індивідуальний підприємницький інтерес, який став для окремих громадян “збудником” осмислення власної спроможності до самостійної господарської діяльності з метою отримання прибутку для забезпечення насамперед , власних потреб та потреб своєї сім’ї. І, як наслідок, з’явилася велика кількість приватних підприємств. Слід зазначити,…

Читати далі

Зміна засновників у ТОВ на підставі договору купівлі-продажу Основные нюансы

Визнання за Україною статусу країни із ринковою економікою дає новий поштовх для здійснення підприємницької діяльності. Набуття статусу учасника у відомих вітчизняних господарських товариствах розглядається як запорука успіху та стабільності, впевненості у майбутньому. Одним із видів таких господарських товариств є товариство з обмеженою відповідальністю. Тому не дивно, що все більше осіб прагнуть стати учасниками одного з перспективних та прибуткових товариств. Питання, пов’язане з правовим механізмом відчуження частки засновником ТОВ, приділяється у суспільстві достатньо уваги. Але, незважаючи на всебічну зацікавленість, перед практикою…

Читати далі

Зміна директора у приватному підприємстві відповідно до законодавства Порядок проведения изменений

Зміна директора у приватному підприємстві відповідно до українського законодавства. Зараз наша країна переживає період активних змін у суспільному житті, не оминає це й бізнес. Процеси демократизації суспільства спонукають до подолання кризових явищ у сфері господарської діяльності, зокрема таких як непрофесіоналізм, безвідповідальність, зловживання повноваженнями, корупція та інші. Слід зазначити, що будь-яке підприємство приватне чи державне може функціонувати адекватно лише у разі орієнтації на ідеал керівника, який, за визначенням Аристотеля, повинен мати етос, пафос і логос. Етос – це властивість морального плану,…

Читати далі

Зміна складу засновників у приватному підприємстві відповідно до законодавства Основные этапы

На даний момент в Україні триває процес активного формування системи юридичних осіб приватного права, які мають на меті отримання прибутку для подальшого її розподілу між учасниками. На сьогодні можна стверджувати, що ці процеси не відзначилися необхідним рівнем логічності та послідовності. Чи не врегульованим належним чином залишається правовий статус приватних підприємств. У більшості випадків для врегулювання окремих питань і процедур стосовно цієї організаційно-правової форми застосовується аналогія закону. Саме таким чином регулюється Зміна складу засновників у приватному підприємстві, процес якої ми розглянемо…

Читати далі

Зміна юридичної адреси у приватному підприємстві Краткое описание услуги

Зміна юридичної адреси у приватному підприємстві відповідно до законодавства України У приватному підприємництві закладено великий потенціал, який є рушійною силою для здійснення вдалих та результативних економічних реформ. Розвиток приватного підприємництва можливий лише при створенні у суспільстві та державі сприятливого середовища для його існування та прогресу. Під «сприятливим середовищем» ми розуміємо підтримку розвитку приватного підприємства на національному рівні, формування позитивного ставлення до нього у суспільстві, високий рівень підприємницької культури, а також стабільність економічної та правової системи тощо. Адже приватне підприємство займає…

Читати далі

Вихід засновника зі складу ТОВ на підставі заяви про вихід Пошаговая инструкция

Порядок здійснення права на вихід із господарського товариства залежить від виду виходу. У законодавстві України в залежності від підстав, необхідних для реалізації такого права, існує два види виходу засновника (учасника) із товариства: вільний та обмежений. Право учасника на вільний вихід із господарського товариства характеризується тим, що учасник може здійснити його у будь-який час за власним бажанням або ніколи не скористатися ним. Право на обмежений вихід учасника з господарського товариства може бути реалізовано лише за наявності певних підстав та з дотриманням…

Читати далі

Збільшення розміру статутного капіталу приватних підприємств Порядок проведения изменений

Збільшення розміру статутного капіталу приватних підприємств відповідно до законодавства України На етапі створення товариств основа забезпечення їхньої життєдіяльності – власні фінансові ресурси. В умовах ринкової економіки одним із основних джерел формування власного капіталу є внески засновників, які, з одного боку, забезпечують учасникам право на участь у розподілі частини майбутнього прибутку, а з іншого – виступають фактором підвищення фінансової стійкості, економічної незалежності та джерелом освіти господарських засобів суб’єктів господарювання. Ці внески становлять статутний капітал підприємства, який має виступати основою провадження господарської…

Читати далі
Напишіть нам
Напишіть нам