З метою захисту прав Клієнтів, юристами нашої компанії була подана Позовна заява про відміну рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

Нижче наводимо зразок документа — Позовна заява про відміну рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ:

До __________ суду

Адреса: місто, вулиця, будинок

Телефон: (___) ____________

Позивач: ТОВ «КОМПАНІЯ»,

Ідентифікаційний код юридичної особи: 12345678

Місцезнаходження: індекс, місто,

вулиця, будинок, офіс

Відповідач: _____________ ДПІ

ГУ ДФС ___________________

Місцезнаходження: індекс, місто,

вулиця, будинок

Державне мито (судовий збір): ___ (_______)грн.

 

Позовна заява про відміну рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ

 

«__» _____ року ВІДПОВІДАЧЕМ  було прийнято рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ПОЗИВАЧА, зареєстрованого на підставі ст. 182  п. 182.1. Податкового кодексу —  Добровільна реєстрація платників податку, індивідуальний податковий номер _______________, зареєстрованого ___________ДПІ (___________) ГУ ДФС _______________ від «___» __________ року. За даними з офіційного порталу Державної фіскальної служби України — підставою для анулювання є внесений запис в Єдиний Державний Реєстр про відсутність підтвердження, що є підставою для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість відповідно до пп. «ж» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України.

Таке рішення ВІДПОВІДАЧА не є законним, зважаючи на нижчевикладені обставини.

Підставами для анулювання реєстрації платника податку, передбачених ст. 184 Податкового кодексу, є:

а) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми 1000000 грн., за умови сплати суми податкових зобов’язань у випадках, визначених цим розділом;

б) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених цим розділом;

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість;

г) особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту;

ґ) установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник податку, визнані рішенням суду недійсними;

д) господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи — банкрута;

е) платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб’єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;

є) фізична особа, зареєстрована як платник податку, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;

ж) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) або запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку.

Жодна з підстав для анулювання реєстрації платника податку, передбачених ст. 184 Податкового кодексу, не мала місця.

ПОЗИВАЧ  постійно знаходиться за місцезнаходженням вказаним в Єдиному державному реєстрі — індекс, місто, вулиця, будинок, офіс.

ПОЗИВАЧ, відповідно до законодавчих термінів, подає Форму 6 (Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) державному реєстратору.

Крім того, «__» ______ р., ПОЗИВАЧЕМ до Реєстраційної служби ______________________ управління юстиції _____  було надіслано Запит з проханням надати письмове підтвердження інформації щодо ненадходження до Реєстраційної служби _________________ форми 18-ОПП з __________ ДПI (_____) ___________ за період з Дата 1 – по Дата 2 рр.

Також, ПОЗИВАЧ неодноразово звертався до ВІДПОВІДАЧА з метою врегулювання виниклої ситуації:

«__» _________ р. Директором ТОВ «КОМПАНІЯ» було подано Запит №__/__ від ___ р. від _____ р.  до _________ДПІ (_____) ГУ ДФС _____ з приводу не обґрунтованої відмови у прийнятті податкової та іншої фінансової звітності. Відповіді від ____ ДПІ не надходило.

«___» _______ р. Директором ТОВ «КОМПАНІЯ» було подано другу Заяву до _____________ ДПІ (_____) ГУ ДФС ___________ з приводу не обґрунтованої відмови у прийнятті податкової та іншої фінансової звітності. Станом на «__» ______ р.  відповіді від ______ДПІ (_____) ГУ ДФС ________ не було отримано.

Крім того, відповідно до п. 184.10. ст. 184 Податкового кодексу — про анулювання реєстрації платника податку контролюючий орган зобов’язаний письмово повідомити особу протягом трьох робочих днів після дня анулювання такої реєстрації. Проте, ПОЗИВАЧУ по своєму місцезнаходженню, жодних повідомлень стосовно анулювання реєстрації платника податку не надходило.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 55 Конституції України, п. 17.1.7 ст. 17 Податкового кодексу України, п. 56.1. ст. 56 Податкового кодексу України, п. 182.1. ст. 182, пп. «ж» п. 184.1 ст. 184, п. 184.10. ст. 184 Податкового кодексу України, 162 Кодексу адміністративного судочинства України, п. 5.10 розділу V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1130 від 14.11.2014,

ПРОШУ:

 1. Визнати протиправним та скасувати рішення ВІДПОВІДАЧА про анулювання реєстрації платника ПДВ.
 2. Стягнути ___, __ (_________________) гривень витрат на сплату судового збору.

 

ДОДАТКИ:

 1. Витяг з Єдиного державного реєстру;
 2. Копія Договору суборенди №__/__/__/___/_ від «__» _____ __ р.;
 3. Копія Акту приймання-передавання частини приміщення до договору суборенди №__/__/__/___/_ від _______ р.;
 4. Копія Договору оренди приміщення під офіс від «__» ______ р.;
 5. Копія Акту приймання-передачі від «__» ________ р.;
 6. Копія Запиту №__/__ від ___________ р. від ______ р.;
 7. Копія Заяви від ______ р.;
 8. Копія квитанції за відправку листа із Запитом до Реєстраційної служби ____________ управління юстиції _____ від ______ р.;
 9. Копія Опису-вкладення з відправки листа із Запитом до Реєстраційної служби ____________ управління юстиції _____ від ______ р.;
 10. Копія квитанції за відправку листа із Запитом до _________ДПІ (_______) ГУ ДФС _____ від ________ р.;
 11. Копія Опису-вкладення з відправки листа із Запитом до ________ДПІ (______) ГУ ДФС ________ від ___________ р.;
 12. Копія Договору №____ оренди площ від ____ р.
 13. Копія Додаткової угоди №1 до Договору №___ оренди площ від _______ р.;
 14. Копія Акту приймання- передачі складських площ від _______ р.;
 15. Позовна заява про відміну рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ;
 16. Квитанція про сплату судового збору;
 17. Копія довіреності представника.

 

«__» _______________ р.

Директор ТОВ «КОМПАНІЯ»

ПІБ

 

________________________
(підпис)

М. П.