З метою захисту прав Клієнта, юристами «ВІКТОРІЯ ЮРБІЗНЕС ГРУП» була подана до суду Позовна заява про розірвання договору та повернення коштів

Нижче, наводимо зразок документу — Позовна заява  про розірвання договору та повернення коштів:

_________________ суду 

Адреса: індекс, місто,

вулиця, будинок

Телефон: _____________

ПОЗИВАЧ: ПІБ 1

паспорт: _______, виданий ________ року ____________ РУ ГУ МВС України в ___, місце проживання: індекс, місто,

вулиця, будинок, квартира,

реєстраційний номер облікової картки платника податків: ________

телефон________________

ВІДПОВІДАЧ: ТОВ «КОМПАНІЯ»

Місцезнаходження: індекс, місто,

вулиця, будинок

Код ЄДРПОУ: _________

ЦІНА ПОЗОВУ: ____,__ (_________) грн.

Державне мито (судовий збір): ___,__ (___________)грн.

Позовна заява про розірвання договору та повернення коштів

Між ПОЗИВАЧЕМ (ПІБ 1) та ВІДПОВІДАЧЕМ (ТОВ «КОМПАНІЯ») ___________ р.  було укладено Договір про надання послуг №__ (надалі за текстом Договір). Згідно даного Договору Виконавець зобов’язувався надати послуги щодо виховання, навчання і загального розвитку дитини ПОЗИВАЧА (Замовника), а ПОЗИВАЧ (Замовник) зобов’язувався оплатити дані послуги в порядку передбачену Договором.

По факту, дитина ПОЗИВАЧА почала відвідувати дитячий садок з ______ р. Послуги  ВІДПОВІДАЧА були оплачені ПОЗИВАЧЕМ наступним чином:

____,__ (________________) грн – Дата 1;

____,__ (________________) грн – Дата 2;

____,__ (________________)грн – Дата 3.

____,__ (________________) грн – Пожертва (благодійний внесок)

 

ВІДПОВІДАЧЕМ було порушено п. 2.1.1. , 2.1.4. Договору, та послуги надавалися неякісно:  1) вихователями було невірно визначено розумовий рівень дитини та визначено дитину в групу, що не відповідає розвитку дитини; 2) неодноразово дитині були завдані фізичні травми вихователем, слід від якої був очевидний станом на 14.01.2016; 3) відсутність реакції персоналу на поради і прохання ПОЗИВАЧА стосовно виховання, навчання і розвитку дитини;  4) при виникненні конфлікту між батьками, що виникнув з вини ВІДПОВІДАЧА – абсолютне невтручання і небажання вирішити ситуацію мирним шляхом.

______________ р. (п’ятниця) ПОЗИВАЧ в телефонному режимі повідомив ВІДПОВІДАЧА про намір розірвати Договір. Відповідно, з ________________ р. (понеділок) дитина ВІДПОВІДАЧА припинила відвідування дитячого садка. Роздрукований звіт по абонентському номеру телефону ПОЗИВАЧА додається.

Згідно п. 2.4.3. Договору – Замовник (ПОЗИВАЧ) має право достроково розірвати Договір повідомивши про це Виконавця (ВІДПОВІДАЧА) за 30 календарних днів, при цьому Замовник (ПОЗИВАЧ) зобов’язаний оплатити фактично надані Виконавцем (ВІДПОВІДАЧЕМ) послуги. Відповідно, _____________ р. був оплачений ПОЗИВАЧЕМ в повному обсязі, а дитина відвідувала дитячий садок до _____________ 2015 р. Тому, залишилось __ (____) невикористаних днів, за які було заплачено ПОЗИВАЧЕМ.

Крім того, відповідно до п. 3.1.3. Договору про благодійну діяльність  — Благодійник (ПОЗИВАЧ) має право на повернення частини пожертви, яка використовується не за цільовим призначенням, або якщо використання Пожертви за призначенням виявилося неможливим. Відповідно, якщо послуги ВІДПОВІДАЧЕМ не надаються дитині ПОЗИВАЧА – то доцільно вважати, що благодійний внесок використовується не за цільовим призначенням.

Згідно п.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора, зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором, або законом.

Згідно ст.629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Вирішення спорів, що виникають з Договору – вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або в судовому порядку.

Тому, зважаючи на вищевикладене, ВІДПОВІДАЧ повинен сплатити ПОЗИВАЧУ:

___ (______________) грн. – __ невикористаних але оплачених днів в _______________;

___ (______________) грн. – частина пожертви (благодійного внеску, що використовується не за призначенням). Якщо ___ (__) грн. було сплачено на 12 (дванадцять) міс. – то відповідно за 3 (три) міс., що Замовник користувався послугами Виконавця, пожертва становила ___ (_____) грн. Відповідно, залишок пожертви, що використовується не за призначенням – ___ (________________) грн.

Розрахунок: ___/__ = ___ (сума пожертви за 1 міс.).

___*3 (кількість місяців, в яких Замовник користувався послугам Виконавця) =___.

_____(сума пожертви за 12 міс)-___(сума пожертви за 3 міс) =___.

Таким чином, на момент підписання позовної заяви, заборгованість ВІДПОВІДАЧА за договором про надання послуг №__ складає ____,__ (_____________________) гривень 00 коп.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до  ст. 654 Цивільного кодексу України – розірвання Договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що розривається.

Розірвання Договору мало бути оформлене Актом приймання-переачі надних послуг, як вбачається з 3-го розділу Договору. Проте, ПОЗИВАЧУ ВІДПОВІДАЧЕМ Акту приймання-переачі надних послуг вручено/надіслано не було. Відповідно, претензії ПОЗИВАЧА до ВІДПОВІДАЧА залишились не вирішеними, а Договір не розірваним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 15, 16, 509, 526, 625, 627, 629, 654 Цивільного кодексу України,

ПРОШУ:

  1. Стягнути з ВІДПОВІДАЧА на картковий рахунок ПОЗИВАЧА (карта Приватбанку №________) грошові кошти в сумі ___,__ (_____) гривень 00 коп., що були надмірно сплачені ПОЗИВАЧЕМ за надання послуг.
  2. Стягнути з ВІДПОВІДАЧА на користь ПОЗИВАЧА всі судові витрати, що були мною понесені, в тому числі витрати по сплаті державного мита.

Додатки:

  1. Позовна заява про розірвання договору та повернення коштів
  2. Копія опису-вкладення.
  3. Квитанція про підтвердження сплати державного мита.
  4. Копія Договору №___ про надання послуг від_____ р.
  5. Копія Договору про благодійну діяльність №___ від ______ р.
  6. Копі Претензії від _____ р.
  7. Копія Заяви про розірвання Договору від ______ р.
  8. Роздрукований звіт по абонентському номеру телефону ПОЗИВАЧА.

ПОЗИВАЧ – ПІБ 1 ________________ ___________________ 2016