Конституцією України закріплено основні правові принципи регулювання відносин власності, головним із яких є принцип рівного визнання й захисту усіх форм власності. Статтею 41 Конституції України визначено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право власності набувається у порядку, визначеному законом. З метою захисту прав Спадкоємців, юристами нашої компанії була подана Позовна заява про усунення перешкод у здійсненні права власності.

Нижче наводимо зразок документу — Позовна заява про усунення перешкод у здійсненні права власності:

До________________ суду міста ___
Позивач:

 

Іванов Іван Іванович,

Паспорт: серія номер, виданий дата видачі, ким виданий, ІПН: 1234567890

місце проживання: індекс, місто, вулиця, будинок, квартира

Відповідач: Петров Петро Петрович

місце проживання: індекс, місто, вулиця, будинок, квартира

 

Позовна заява немайнового характеру.

Судовий збір: ___ (__________________________) грн.

 

Позовна заява про усунення перешкод у здійсненні права власності, користування та розпорядження нерухомим майном (житловим будинком)

 

Дата 1  ______________________ нотаріальною конторою 1-1921 Позивачу та Відповідачу було видано свідоцтво про право на спадщину по заповіту. У відповідності до тексту заповіту, нерухоме майно,  а саме — житловий будинок за адресою: ____________________, поділений між спадкоємцями наступним чином: ¼ належить Позивачу ПІБ 1, та ¼ — Відповідачу ПІБ 2.

Інформація про даний житловий будинок в Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно відсутня. Правовстановлюючі документи знаходяться у Відповідача.

Дата 2 Позивач разом зі своєю дочкою ПІБ 3 відвідали Відповідача за адресою житлового будинку. Ціллю візиту Позивача був намір домовитися з Відповідачем про здійснення реєстрації місця проживання дочки Позивача — ПІБ 3. Позивачу було в грубій  та зухвалій формі відмовлено Відповідачем у доступі до будинку і в здійсненні  реєстрації місця проживання дочки Позивача. Крім того, Відповідач категорично не визнає, що  житловий будинок на ¼ належить Позивачу на основі свідоцтва про право на спадщину із заповітом. Він відмовляється від цивілізованого діалогу та надання документів Позивачу, які підтверджують його право на спадщину як майнове право.

Станом на Дата 3 всі правовстановлюючі документи знаходяться у Відповідача. Також, Відповідач відмовляється від подання заяви для внесення інформації в Державний реєстр майнових прав на нерухоме майно. Він також не надає Позивачу копій документів, підтверджуючих право власності на житловий будинок. Крім того, Відповідач чинить перешкоди Позивачу в доступі до будинку. Таким чином, Позивач не може звернутися до органу державної реєстрації із заявою про реєстрацію права власності.

Такими своїми діями Відповідач суттєво обмежує та створює перешкоди у здійсненні Позивачем свого права власності, користування та розпорядження майном, зокрема, права на реєстрацію місця проживання дочки Позивача ПІБ 3.

Постанова №5 07.02.2014 р.  Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ встановлює, що спори, пов’язані із захистом права власності та інших речових прав, розглядаються судами відповідно до визначеної процесуальним законом юрисдикції. Відповідно до частини першої статті 114 Цивільного процесуального кодексу України позови, що виникають з приводу захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно пред’являються за місцем знаходження майна або основної його частини (виключна підсудність).

Крім того, до позовів, що виникають з приводу нерухомого майна, належать, зокрема, позови про визнання права на таке майно, про витребування майна із чужого незаконного володіння. А також, про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження майном, не пов’язаних із позбавленням володіння.

Відповідно до Постанови №5 07.02.2014 р.  Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ — власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та може вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Проте, при здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків, власник не може завдавати шкоди правам, свободам інших осіб, інтересам суспільства і зобов’язаний додержуватися моральних засад суспільства. З урахуванням положень статті 13частини третьої статті 16статті 319 ЦК, у разі вчинення, зокрема, наведених дій суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу.

Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини (частина п’ята статті 1268 ЦК). Проте, право власності на нерухоме майно у разі прийняття спадщини, виникає у спадкоємця з моменту державної реєстрації речового права на нерухоме майно. Згідно статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Разом із тим, суди повинні розмежовувати право на спадщину як майнове право (об’єкт спадкування) та виникнення права власності на спадкове майно, як на об’єкт нерухомого майна.

При цьому, спадкоємець має право звернутися із заявою про державну реєстрацію переходу права власності до органу державної реєстрації. Але, тільки після прийняття спадщини, згідно порядку, передбаченому законом. Якщо право власності спадкодавця не було зареєстровано в реєстрі, то правовстановлюючими є ті документи, що підтверджують перехід права власності в порядку правонаступництва. А також документи спадкодавця, що підтверджують виникнення у нього права власності на нерухоме майно (ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав»).

Згідно зі ст. 319 ЦК — усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.

Відповідно до ст. 361 ЦК — співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності.

Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 61, 64, 114, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 355, 356, 357, 358, 361 Цивільного кодексу України, —

ПРОШУ:

  1. Зобов’язати Відповідача — ПІБ 2 не чинити перешкод у здійсненні реєстрації права власності Позивачем ПІБ 1, права володіння та користування 1/4 житлового будинку, який знаходиться за адресою: індекс, місто, вулиця, будинок, набутої на основі свідоцтва про право на спадщину по заповіту.
  2. Зобов’язати Відповідача — ПІБ 2 здійснити всі дії та надати Відповідачем Позивачу всі документи для внесення інформації стосовно житлового будинку, який знаходиться за адресою: індекс, місто, вулиця, будинок до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
  3. Стягнути із Відповідача — ПІБ 2 на користь Позивача ПІБ 1 судові витрати у вигляді державного мита у розмірі _____ (___________________________ гривень) грн.

ДОДАТКИ:

  1. Копія позовної заяви – 1 примір.
  2. Копія паспорту громадянина України – Позивача ПІБ 1 – 2 примір.
  3. Копія сторінки з домової книги із зазначенням інформації про право на спадщину та розмір часток спадкоємців.
  4. 4. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви до суду.

 

Позивач  _______________   ПІБ 1                                            Дата

(підпис)