Окружний Адміністративний суд міста Києва 01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1  
Позивач: ТОВ «111111» Ідентифікаційний номер: 22222 Індивідуальний податковий номер: 33333 Місцезнаходження: 44444444 тел. 555555
   
Адвокат Позивача
   
Відповідач1: Державна Фіскальна Служба України 04655, м. Київ, Львівська площа, 8
   
Відповідач2: ГУ ДФС у м. Києві  04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19

Позовна заява не майнового характеру

Судовий збір: 1921,00 (одна тисяча дев’ятсот двадцять одна) грн. 00 коп.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про визнання протиправними та скасування рішення комісії ДФС №990965/42382589 від 16.11.2018 р. про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, та зобов’язання вчинення певних дій

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «1111111» (Позивач), код ЄДРПОУ 222222, зареєстроване за адресою:3333333, зареєстроване платником ПДВ 01.09.2018 р., індивідуальний податковий номер: 4444444. Види діяльності Позивача: Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; Код КВЕД 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

10 жовтня 2018 р. між ТОВ «8888888» (продавець) і ТОВ «11111111»  (покупець) було укладено Договір поставки №101018-СТR01 від 10 жовтня 2018 р., на умовах якого ТОВ «8888888» передав товар (Кронштейн опори освітлення N2 A90, 2 шт.; Кронштейн опори освітлення N1 A360, 17 шт.; Опора освітлення оцинкована, 19 шт.) ТОВ «11111111» на суму 166 818,00 грн.коп. з ПДВ. ТОВ «888888888» надало рахунок на оплату №367 від 10 жовтня 2018 р. ТОВ «111111111» . Вказаний товар було отримано від ТОВ «88888888» згідно з видатковою накладною №329 від 24 жовтня 2018 р. На підтвердження відвантаження товару також надається ТТН №Р329 від 24 жовтня 2018 р. та відомості про вантаж. Здійснення оплати підтверджується квитанціями: платіжним дорученням №8 від 11.10.2018 р. на суму 116818,00 грн. коп.; квитанцією №0.0.1167897988.1 від 23.10.2018 р. на суму 12500,00 грн. коп.; квитанцією №0.0.1167899630.1 від 23.10.2018 р. на суму 12500,00 грн. коп.; квитанцією №0.0.1167898727.1 від 23.10.2018 р. на суму 12500,00 грн. коп.; №0.0.1167898983.1 від 23.10.2018 р. на суму 12500,00 грн. коп., що в сумі дорівнює 166818,00 грн.коп.

В подальшому, у процесі здійснення господарської діяльності ТОВ «111111111» в межах Договору поставки №42382589-35859985-021018-ДГ01 від 02 жовтня 2018 р.,  з ПП «999999999» було здійснено операцію з реалізації та поставки товару (Кронштейн опори освітлення N2 A90, 2 шт.; Кронштейн опори освітлення N1 A360, 17 шт.; Опора освітлення оцинкована, 19 шт.) ПП «999999999» на суму 697 140,00 грн. коп. з ПДВ. Вказаний товар було отримано від ТОВ «11111111» згідно з видатковою накладною №2 від 25 жовтня 2018 р.

Відповідно до п.201.10 ст.201 ПКУ, було складено та подано до органу ДФС податкову накладну №3 (ПН №3), від 25 жовтня 2018 р. для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, обсяг постачання якої (база оподаткування) з урахування ПДВ – 697 140,00 (шістсот дев’яносто сім тисяч сто сорок) грн. 00 коп., де загальна сума податку на додану вартість 116 190,00  (сто шістнадцять тисяч сто дев’яносто) грн. 00 коп. ДФС України вказану податкову накладну було прийнято, але реєстрацію зупинено.

08 листопада 2018 р. Позивачем було отримано квитанцію №1 (до ПН №3 від 25 жовтня 2018 р.). В квитанції було зазначено, що документ прийнято, реєстрація зупинена. Відповідно до п.201.16 ст.201 ПКУ, реєстрація ПН/РК №3 від 25.10.2018 р. в Єдиному реєстрі ПН/РК зупинена. Зазначено, що обсяг постачання товару/послуги 7308 перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання, що відповідає вимогам пп. 2.1 п.2 Критеріїв ризикованості платника податку.

А також було запропоновано надати пояснення та/або копії документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних(ЄРПН).

13 листопада 2018 р. Позивачем було надано повідомлення №1 від 13.11.2018 р. та копії документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, а саме: копія Договору поставки №42382589-35859985-021018-ДГ01 від 02 жовтня 2018 р., копія Договору №101018-СТR01 від 10 жовтня 2018 р., копія видаткової накладної №2 від 25 жовтня 2018 р., копія видаткової накладної №329 від 24 жовтня 2018 р., копія товаро-транспортної накладної №Р329 від 24 жовтня 2018 р., копія сертифікату відповідності від 26 квітня 2018 р.

16 листопада 2018 р. було прийнято рішення комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмові в такій реєстрації  ГУ ДФС у м. Києві (Відповідач2)  №990965/42382589 про відмову в реєстрації ПН №3 в ЄРПН. У рішенні комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмові в такій реєстрації  ГУ ДФС у м. Києві (Відповідач2)  від 16 листопада 2018р. в реєстрації ПН було зазначені наступні підстави для відмови: ненадання платником податку копій документів, а саме первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, у тому числі акти приймання-передачі робіт, рахунки тощо; а також документів щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.

26 листопада 2018 р., на виконання вказаних у квитанції вимог, Позивачем були надані ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві документи про підтвердження реальності здійснення операції по податковій накладній, реєстрацію якої зупинено.

У відповідності з п.56.23 ст.56 ПКУ та п.14 й п.15 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, Позивачем було надано ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві копії документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, а саме: копія Договору поставки №42382589-35859985-021018-ДГ01 від 02 жовтня 2018 р., копія Договору №101018-СТR01 від 10 жовтня 2018 р., копія видаткової накладної №2 від 25 жовтня 2018 р., копія видаткової накладної №329 від 24 жовтня 2018 р., копія товаро-транспортної накладної №Р329 від 24 жовтня 2018 р., копія сертифікату відповідності від 26 квітня 2018 р. Тобто, Позивачем було надано ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві усі документи, необхідні для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної, відповідно до п.14 й п.15 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до п. 15 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних- письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14  Порядку, платник податку має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній / розрахунку коригування.

Відповідно до п. 16  Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних — Письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 14  Порядку, платник податку подає до ДФС в електронній формі засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України “Про електронний цифровий підпис”“Про електронні документи та електронний документообіг” та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Відповідно до п. 18  Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних — Письмові пояснення та копії документів, подані платником податку до контролюючого органу відповідно до пункту 15 цього Порядку, розглядаються комісіями контролюючих органів.

Відповідно до п. 20  Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних — Комісії контролюючих органів приймають рішення про: реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі; або відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Відповідно до п. 21  Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних — Підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є:

 • —                       ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено;
 • —                       ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту 4 пункту 13 Порядку;
 • —                       надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства.

Відповідно до п. 23  Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних — Комісією регіонального рівня протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 15  Порядку (тобто, протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній / розрахунку коригування):

 • —                       щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої податкової накладної / розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, менше 30 млн. гривень, приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, яке реєструється в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та надсилається платнику податку у порядку, встановленому статтею 42 Кодексу;
 • —                       щодо платників податку, у яких обсяг постачання, зазначений в податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в поточному місяці у Реєстрі, з урахуванням поданої податкової накладної / розрахунку коригування на реєстрацію в Реєстрі, більше 30 млн. гривень включно, приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, яке попередньо реєструється в окремому Реєстрі податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена, та надсилається до комісії центрального рівня.

Тобто, комісією, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмові в такій реєстрації  ГУ ДФС у м. Києві (Відповідач2)  було прийнято рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування до моменту надання Позивачем копій документів, зазначених у пункті 14  Порядку, які платник податку (Позивач) має право подати до протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у податковій накладній / розрахунку коригування.

Відповідно до п. 27 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних — Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Рішення комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмові в такій реєстрації  ГУ ДФС у м. Києві (Відповідач2)  №990965/42382589 від 16.11.2018 р. про відмову в реєстрації ПН №3 в ЄРПН — було оскаржено в адміністративному порядку 28 листопада 2018 р.

28 листопада 2018 р. Позивачем було подано Скаргу на рішення комісії,  контролюючого органу про відмову в реєстрації податкової накладної та додатки (документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію ПН).

Відповідно до п.3 Порядку розгляду скарг на рішення комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації — скарги подаються платником податку на додану вартість до ДФС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо останній день строку припадає на вихідний, неробочий або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним, неробочим або святковим днем. 

Але, незважаючи на підтвердження реальності здійснення господарської операції первинними документами, наданими Позивачем 26.11.2018 р., 07 грудня 2018 р. Комісією з питань розгляду скарг було прийнято рішення, яким залишено Скаргу без задоволення а рішення комісії ДФС без змін.

Крім того, згідно п.13 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних — у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, зокрема зазначаються:

 • Номер та дата складання податкової накладної/розрахунку коригування;
 • Порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД/послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені в податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена;
 • Критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості зупинення операцій на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;
 • Пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі.

ТОВ «1111111» (код ЄДРПОУ: 222222) зареєстровано 09.08.2018 р.

Засновниками (учасниками) ТОВ «1111111» є:

 1. 7777777

Адреса засновника: 8888888

 • 9999999

Адреса засновника: 6666666

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 200000,00.

Видами діяльності ТОВ «111111111» є: 43.21 Електромонтажні роботи (основний); 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

З огляду на вищезазначене, Позивач вважає вказані рішення Відповідача1 та Відповідача2 незаконними, винесеними неправомірно і з порушенням чинного податкового законодавства, нормативно і документально необґрунтованими, а тому такими, що підлягають скасуванню. З огляду на викладене Позивач просить задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Рішення комісії ДФС №990965/42382589 від 16.11.2018р не відповідає критеріям вмотивованості, чіткості та зрозумілості акта індивідуальної дії, що породжує його неоднозначне трактування, що в свою чергу впливає на можливість реалізації права або виконання обов’язку платником податків виконати юридичне волевиявлення суб’єкта владних повноважень.

Таким чином, зазначені вище підстави у своїй сукупності свідчать про відсутність законних та достатніх підстав для зупинення реєстрації ПН №3 від 25.10.2018р. поданої Позивачем та прийняття рішення №990965/42382589 від 16.11.2018р. про відмову в реєстрації ПН. Подана Позивачем ПН №3 від 25.10.2018р., була безпідставно не зареєструвана у Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки господарські операції, оформлені даними податковими накладними  носили реальний характер, що підтверджується належними документами, наданими Позивачем контролюючому органу разом з відповідними поясненнями, що залишено поза увагою Відповідачів.

Правове обґрунтування

Згідно з п. 21 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, Підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є: ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено; ненадання платником податку копій документів відповідно до пропозиції, щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.; надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства. Отже виходячи з вищесказаного, органом ДФС було безпідставно прийнято рішення у відмові в реєстрації податкової накладної, тому що всі необхідні документи були надані Позивачем Відповідачу2  

Частиною 2  статті 19 Конституції України  передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені  Конституцією  та законами України.

Відповідно до частин 2  статті 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Згідно з ч.1 ст.25 КАС України, Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КАС України, у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Ст. 161 КАС України, а саме ч.1 передбачено: до позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті. Ч. 3 ст.161 передбачено: до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Ч. 4 ст.161 передбачено: позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази — позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Ч. 2 ст. 135 КАС України визначено, що  стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, та її законному представнику сплачується іншою стороною компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно до розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять — пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати.

А також в ч.1 ст.139 КАС України зазначено:  при задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Судова практика:

Рішення Донецького окружного адміністративного суду від 15 травня 2018 р., Справа№805/1144/18-а, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю БВФ Будпродукт до Державної фіскальної служби України про  скасування Рішення комісії ДФС України № 561592/37990054 від 17 січня 2018 року про відмову в реєстрації податкової накладної № 9 від 24.11.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних; та зобов’язання ДФС України здійснити дії по реєстрації (зареєструвати) податкової накладної № 9 від 24.11.2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних, яким позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю БВФ Будпродукт задоволено повністю.

Рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 21 червня 2018 року, Справа №817/1356/18, за позовом Приватного підприємства-фірми «Торгбуд-Сервіс»     до Головного управління ДФС у Рівненській області   про визнання протиправними та скасування рішень, зобов’язання вчинення певних дій , яким позовні вимоги Приватного підприємства-фірми «Торгбуд-Сервіс» задоволено повністю.

Рішення Одеського окружного адміністративного суду від 21 листопада 2018 року, Справа № 1540/5026/18, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОВАГОНСЕРВІС» до Головного управління ДФС в Одеській області, Комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (комісія регіонального рівня — Головного управління ДФС в Одеській області),  Державної фіскальної служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов’язання вчинити певні дії, яким позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОВАГОНСЕРВІС» задоволено повністю.

Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору — 28 листопада 2018 р. Позивачем було подано Скаргу на рішення комісії,  контролюючого органу про відмову в реєстрації податкової накладної та додатки (документи, необхідні для прийняття рішення про реєстрацію ПН).

Позивач підтверджує те, що ним не подано іншого позову до цих самих Відповідачів з тим самим предметом та з тих самих підстав згідно п.11 ч.5 ст. 160 КАС України.

Посилаючись на ст.201, 56 ПКУ, ч.2 ст.19 КУ, ст. 25, 77, 135, 139, 160, 161, 194 КАС України та Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений Постановою КМУ №117 від 21.02.18 року,

Прошу:

 1. Визнати протиправним та скасувати рішення Комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмові в такій реєстрації  ГУ ДФС у м. Києві №990965/42382589 від 16.11.2018р.  про відмову в реєстрації податкової накладної №3 від 25.10.18 в ЄРПН.
 2. Зобов’язати ДЕРЖАВНУ ФІСКАЛЬНУ СЛУЖБУ УКРАЇНИ зареєструвати податкову накладну №3 від 25.10.18 на загальну суму ПДВ 116190, 00 грн., подану ТОВ «1111111» в ЄРПН.

Додатки:

 1. Копія Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних №990965/42382589 від 16.11.2018р.  (2 арк.).
 2. Копія податкової накладної №3 від 25.10.2018р.
 3. Копія сертифікату відповідності №UA.10114.C.035-18 (1 арк.)
 4. Копія договору поставки № 42382589-35859985-021018-ДГ01 від 02.10.2018 (6 арк.)
 5. Копія договору поставки № 101018-CTR01 від 10.10.2018 (3 арк.)
 6. Копія рахунку на оплату №367 від 10 жовтня 2018 р. (1 арк.)
 7. Копія квитанції виданої банком №0.0.1167897988.1 від 23.10.2018 (1 арк.).
 8. Копія квитанції виданої банком №0.0.1167899630.1 від 23.10.2018 (1 арк.).
 9. Копія квитанції виданої банком №0.0.1167898727.1 від 23.10.2018 (1 арк.).
 10. Копія квитанції виданої банком №0.0.1167898983.1 від 23.10.2018 (1 арк.).
 11. Копія товарно-транспортної накладної №Р329 від 24.10.2018 (1 арк.) .
 12. Копія видаткової накладної №2 від 25.10.2018 (1 арк.).
 13. Копія видаткової накладної №329 від 24.10.2018 (1 арк.).
 14. Копія платіжного доручення №8 від 11.10.2018 (1 арк.).
 15. Копія акту виконаних робіт за договором поставки № 101018-CTR01 від 10.10.2018  (1 арк.).
 16. Копія квитанції №1 про прийняття документів від 08.11.2018р. (1 арк.).
 17. Копія повідомлення №1 від 13.11.2018 р.
 18. Копія квитанції №2 від 13.11.2018 р. про прийняття до розгляду повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК. (1 арк.)
 19. Копія документу довільного формату №1 від 13.11.2018 р. (1 арк.)
 20. Копія документу довільного формату №2 від 13.11.2018 р. (1 арк.)
 21. Копія документу довільного формату №3 від 13.11.2018 р. (1 арк.)
 22. Копія документу довільного формату №4 від 13.11.2018 р. (1 арк.)
 23. Копія довіреності (1 арк.).
 24. Позовна заява та додатки для Відповідача1
 25. Позовна заява та додатки для Відповідача2
 26. Квитанція про сплату судового збору (1 арк.).

 «__» січня 2019 року  _____________   ТОВ «1111111111»