З метою захисту прав Клієнта, юристами «ВІКТОРІЯ ЮРБІЗНЕС ГРУП» була подана Претензія про повернення боргу

Нижче, наводимо зразок документу — Претензія про повернення боргу:

  ПІБ

паспорт: ___, виданий ___ року _____ РУ ГУ МВС України ______, місце проживання: _______ реєстраційний номер облікової картки платника податків: ______

   
  ТОВ «КОМПАНІЯ»

Юридична адреса: індекс, місто, вулиця, будинок

Код ЄДРПОУ: 12345678

 Претензія про повернення боргу

 Між ПІБ (Замовник) та ТОВ «КОМПАНІЯ» (Виконавець) _____ р.  було укладено Договір про надання послуг №___ (надалі за текстом Договір). Згідно даного договору Виконавець зобов’язувався надати послуги щодо виховання, навчання і загального розвитку дитини Замовника, а Замовник зобов’язувався оплатити дані послуги в порядку передбачену Договором.

По факту, дитина Замовника почала відвідувати дитячий садок з ______ р. Послуги Виконавця були оплачені Замовником наступним чином:

сума 1 — вересень;

сума 2 – жовтень;

сума 3 – листопад.

сума 4 – Пожертва (благодійний внесок)

Оскільки Виконавцем було порушено п. 2.1.1. , 2.1.4. Договору, та послуги надавалися неякісно (  1) вихователями було невірно визначено розумовий рівень дитини та визначено дитину в групу, що не відповідає розвитку дитини; 2) неодноразово дитині були завдані фізичні травми вихователем, слід від якої очевидний станом на _____ р.; 3) не реагування на поради і прохання Замовника стосовно виховання, навчання і розвитку дитини;  4) при виникненні конфлікту між батьками, що виникнув з вини Виконавця – абсолютне невтручання і небажання вирішити ситуацію мирним шляхом  ) – ____ 2015 р. Замовник в телефонному режимі повідомив Виконавця про намір розірвати договір. Відповідно, з ______ 2015 р. дитина Замовника дитячий садок не відвідувала. При необхідності – запис телефонної даної розмови може бути наданий.

Згідно п. 2.4.3. Договору – Замовник має право достроково розірвати Договір повідомивши про це Виконавця за 30 календарних днів, при цьому Замовник зобов’язаний оплатити фактично надані Виконавцем послуги. Відповідно, листопад 2015 р. був оплачений Замовником в повному обсязі, а дитина відвідувала дитячий садок до 20 листопада 2015 р. Тому, залишилось 6 невикористаних днів, за які було заплачено Замовником.

Крім того, відповідно до п. 3.1.3. Договору про благодійну діяльність  — Благодійник (Замовник) має право на повернення частини пожертви, яка використовується не за цільовим призначенням, або якщо використання Пожертви за призначенням виявилося неможливим. Відповідно, якщо послуги Виконавцем не надаються дитині Замовника – то і благодійний внесок використовується не за цільовим призначенням.

Розірвання Договору мало бути оформлене Актом приймання-переачі надних послуг, як вбачається з 3-го розділу Договору. Проте, Замовнику Виконавцем Акту приймання-переачі надних послуг вручено/наіслано не було. Відповідно, претензії Замовника до Виконавця залишились не вирішеними.

Згідно п.2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора, зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором, або законом.

Згідно ст.629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Вирішення спорів, що виникають з Договору – вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або в судовому порядку.

Тому, зважаючи на вищевикладене просимо розглянути дану претензію та сплатити суму боргу в розмірі:

сума 1 (________________) грн. – 6 невикористаних але оплачених днів в листопаді;

сума 2 (________________) грн. – частина пожертви (благодійного внеску, що використовується не за призначенням). Якщо 3000 (три) грн. було сплачено на 12 (дванадцять) міс. – то відповідно за 3 (три) міс., що Замовник користувався послугами Виконавця, пожертва становила 750 (сімсот п’ятдесят) грн. Відповідно, залишок пожертви, що використовується не за призначенням – 2250 (дві тисячі двісті п’ятдесят) грн.

Розрахунок: 3000/12 = 250 (сума пожертви за 1 міс.).

250*3 (кількість місяців, в яких Замовник користувався послугам Виконавця) =750.

3000(сума пожертви за 12 міс)-750(сума пожертви за 3 міс) =2250.

В разі несплати Виконавцем боргу ми будемо змушені звернутися до суду.

 

_________ р. _____________ПІБ