«07» серпня 2017 року Державна фіскальна служба України 04053, м. Київ, Львівська пл., 8  
Скаржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________» Адреса:_________________ Код ЄДРПОУ ___________________  
Рішення, що оскаржується: Рішення комісії ДФС № ________ від ________ про відмову в реєстрації податкової накладної № 6 від _______2017р в Єдиному реєстрі податкових накладних

Скарга

на Рішення комісії ДФС № _______ від ______2017р. про відмову в реєстрації податкової накладної № 6 від _____2017р. в Єдиному реєстрі податкових накладних

Товариство з обмеженою відповідальністю «__________» звертається до Державної фіскальної служби України в порядку передбаченому п. 56.23 ст. 56 Податкового кодексу України у зв’язку з наступним.

Відповідно до приписів п.201.10. ст.201 ПКУ ТОВ «_____________» було складено податкову накладну № 6 від 21.06.2017р. та направлено 21.06.2017 року для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (належним чином завірена копія податкової накладної додається — додаток № 1).

Згідно отриманої квитанції №1, яка була отримана 11.07.2017р. податкову накладну прийнято, але реєстрацію зупинено, та зазначено підстави зупинення, зокрема вказано, що відповідно до п. 201.16 ст. 201 ПКУ реєстрація ПН/РК зупинена ПН/РК відповідає критеріям оцінки ступеня ризиків, визначеним пунктом 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджених наказом МФУ від 13.06.2017 № 567. За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД 43.22. Та запропоновано надати пояснення  та/або копії документів, достатні для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК (копія квитанції додається — додаток № 2).

14.07.2017 року відповідно до п.п. 201.16.2. п. 201.16. ст. 201 ПКУ ТОВ «________________» було направлено в електронному вигляді до ДФС:

 — повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовним ПН/РК від 14.07.2017р. №1, де було зазначено пояснення, що, ТОВ «_____________________» є підрядником із створення систем вентиляції та кондиціювання (копія повідомлення додається — додаток № 3);

— 5 документів довільного формату із зазначеним переліком документів, що підтверджують реальність здійснення операцій, а саме: відомості з єдиного державного реєстру; договір підряду № 0602-01 від 02.06.2017; додаткова угода № 3 до договору; рахунок № 210601 від 21.06.2017; банківську виписку за 21.06.2017 р. (копії зазначених документів додаються — додатки №№ 4-13);

— таблицю даних платника податків від 14.07.2017 № 1 (копія додається — додаток №14 ).

На підтвердження подання вищезазначених документів ТОВ «______________» було отримано 6 квитанцій від 14.07.2017 року про те, що документи доставлені до ДФС України та збережені на центральному рівні, також 17.07.2017 р. на підтвердження отриманих документів було отримано квитанцію  № 1, а згодом 19.07.2017 року надійшла квитанція № 2 про прийняття документів, в якій зазначено, що Інформація з Таблиці даних платника податку врахована (копії вище зазначених квитанцій додаються — додатки № 15 — 22).

Отже, було надало усі необхідні документи, які беззаперечно підтверджують реальність здійснення операцій по податковій накладній № 6 від 21.06.2017р.

Однак, рішенням комісії ДФС  № 14563/39474674 від 21.07.2018 року, яке з’явилося в електронному кабінеті 26.07.2017р. було відмовлено у реєстрації податкової накладної  № 6 від 21.06.2017р. (копія квитанції № 1 додається — додаток № 23).

Відповідно до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до п.п 56.23.1 п. 56.23 ст. 56 Податкового кодексу України скарга на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Відповідно до п. 1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 Державна фіскальна служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Відповідно до п. 5 Порядку розгляду скарг на рішення комісії державної фіскальної служби про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 04 липня 2017 року № 485 скарги подаються платником податку на додану вартість (далі — платник податку) до ДФС протягом 10 календарних днів після отримання ним рішення комісії ДФС про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — рішення комісія ДФС). У разі коли останній день строку, зазначеного у цьому пункті, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Відповідно до ст. 67 Кодексу Законів про працю України при п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень. Загальним вихідним днем є неділя, а другий вихідний день надається піряд з загальним вихідним днем.

Відповідно до ст. 70 Кодексу Законів про працю України тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві години.

Отже, Квитанція № 1 про відмову в реєстрації податкової накладної № 6 була отримана 26.07.2017 о 23:07 год. враховуючи десятиденний перебіг — то 10-им днем є 05.08.2017 року — субота (вихідний день згідно норм чинного законодавства України), наступний за ним робочий день є 07.08.2017 року — понеділок. Окрім того, просимо врахувати також той факт, що ознайомилися уповноважені особи підприємства з Квитанцією № 1 лише 27.07.2017, враховуючи час її надходження. Тому враховуючи зазначені обставини та норми чинного законодавства України строк подачі скарги на  Рішення комісії ДФС № 14563/39474674 від 21.07.2017 про відмову в реєстрації податкової накладної № 6 від 21.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних — не пропущений.

Вважаємо рішення про відмову у реєстрації Податкової накладної № 6 від 21.06.2017 року за своїм характером необґрунтованим як нормативно, так і документально з огляду на наступні обставини:

1. ДФС не взято до уваги специфіку діяльності ТОВ «_____________».

ТОВ «_______________» є юридичною особою, що було створено в 2014р. Одним з профільних видів діяльності підприємства є монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (код КВЕД 43.22., код ДК 016-2010) (Належним чином завірена копія статуту додається — додаток № 24). В рамках вказаного напрямку діяльності надаються наступні послуги: 

підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт у будівлях або спорудах: 

 • опалювальних систем (електричних, газових і масляних) 
 • печей, стояків водяного охолодження 
 • неелектричних колекторів сонячної енергії 
 • водопровідного та санітарно-технічного устаткування 
 • устаткування для вентиляції та кондиціонування повітря 
 • газопровідної арматури 
 • трубопроводів для подачі пари 
 • систем автоматичного пожежогасіння
 • автоматичних систем для поливу газонів

Специфіка вказаного виду діяльності полягає в тому, що для надання послуг ТОВ «________________» закуповує відповідне устаткування (припливно-витяжні установки, вентилятори, шумоглушники та інше), матеріали (гайки, саморізи, свердла, муфти, хомути, анкери, шпильки, електроди, круги відрізні, мідні трубки, клей, різного роду повітропроводи та інше) та використовує відповідні послуги (транспортні, транспортно-експедиторські послуги, послуги порізки та інш.).

На підтвердження зазначеного вище надаємо відповідні договори укладені з підприємствами, які поставляють ТОВ «______________» відповідні матеріали та устаткування для здійснення видів діяльності — надання послуг, які передбачені статутом та затвердженими видами економічної діяльності, а щодо реальності таких договорів надаємо копії рахунків-фактур, податкових та видаткових накладних:

1. Предметом договору поставки 17/19 від 07 червня 2017 року укладеного між контрагентом ТОВ «____________» та ТОВ «_____________» є поставка вентиляційного обладнання. Товар, перелік, найменування та вартість якого зазначаються в Рахунку-фактурі № СФ-0000207 від 07.06.2017 р. (копія договору та рахунку-фактури додаються — додатки №№ 25, 26).

2.  Предметом договору поставки № КН 26/05/2017 від 26 травня 2017 року є те, що постачальник ТОВ «____________» зобов’язується передати передати у власність покупця  ТОВ «_____________________» повітроводи, асортимент, кількість і ціна товару вказується Постачальником у рахунках-фактурах та/або видаткових накладних (копії договору, рахунків на оплату та видаткових накладних додаються — додатки №№ 27-31).

3. Предметом договору постачання № 34/05-17 від 15 травня 2017 року є, те, що продавець ТОВ «_____________» зобов’язується поставити та передати у власність покупцю — ТОВ «________________»  товар, обладнання та санітарно-технічні матеріали відповідно до видаткових накладних (копії договору, рахунків та оплату та видаткових накладних додаються — додатки №№ 32-36).

Отже, враховуючи специфіку надання послуг ТОВ «__________________» закуповує відповідне обладнання та матеріали, які потім використовує при наданні своїх послуг. Тому, реальне виконання робіт можливе власними силами завдяки наявності у ТОВ «_____________________» належної матеріально-технічної бази.

Враховуючи значні об’єми витрат, які постійно мають забезпечувальний характер, а також з метою мінімізації ризику неплатежів, ТОВ «___________________» вимушено застосовувати змішану систему оплати вартості послуг: перша частина – аванс (50-80% загальної суми), друга частина – оплата по факту наданих послуг.

 Відповідно до п. 3 Додаткової угоди № 3, що є невід’ємною частиною договору підряду № 0602/01 від 02 червня 2017 року  договірна вартість Робіт становить 463 652, 76 грн.

Відповідно до п. 6 Додаткової угоди № 3, що є невід’ємною частиною договору підряду № 0602/01 від 02 червня 2017 року замовник здійснює на розрахунковий рахунок Підрядника попередню оплату в розмірі 400 966, 97 грн.

На виконання зазначеного положення замовник перерахував на розрахунковий рахунок підрядника попередню оплату, що підтверджується випискою по рахунку від 21.06.2017.

 За правилом першої події ТОВ «__________________» було виписано та направлено на реєстрацію податкову накладну № 6 від  21.06.2017р.

2. ДФС проігноровано неправомірність функціонування механізму зупинення реєстрації ПН/РК

Механізм зупинення такої реєстрації регламентований положеннями пункту 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України

Так, реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.

Всі нормативні акти, які на сьогодні затверджені КМУ в зв’язку із запровадженням процедури зупинення реєстрації ПН/РК, стосуються:

— Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних (постанова КМУ від 29.10.2010 р. № 1246 в редакції постанови КМУ від 26.04.2017 р. № 341).

— Підстав для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації (постанова КМУ від 29.03.2017 р. № 190). 

— Порядку розгляду скарг на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН (постанова КМУ від 04.07.2017 р. № 485).

Отже, на сьогоднішній день КМУ так і не визначив порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, що свідчить про функціонування усього механізму за рамками правового поля.

3. Податковим органом порушено порядок зупинення реєстрації ПН

Згідно положень п.74.2. ст.74 ПКУ в Єдиному реєстрі податкових накладних забезпечується проведення постійного автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У системному зв’язку з наведеною нормою знаходяться положення п.201.16. ст.201 ПКУ, відповідно до яких реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної / розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.
Тобто законодавцем абсолютно чітко визначено умови зупинення реєстрації ПН:

1) відповідність критеріям (а не критерію) оцінки ступеня ризиків – тобто в даному випадку повинна мати сукупність ризикових умов;

2) ступені ризиків повинні бути достатні для зупинення реєстрації.

Згідно п.п.201.16.1. п.201.16. ст.201 ПКУ у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної / розрахунку коригування;

б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування;

в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Якщо зазначені вимоги до квитанції та ступінь їх виконання у квитанції №1 від 11.07.2017 р. привести у табличній формі, то картина буде виглядати наступним чином:

Пункт вимоги до квитанції про зупинення реєстрації Ступінь виконання вимог ПКУ щодо квитанції №1 по ПН № 6 від 21.06.2017р.

А) — Повністю дотримано

Б)  — Не дотримано: 
1) Наведено лише 1 критерій замість сукупності; 
2) Зазначено критерій, який відсутній у п.6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН

В) — Не дотримано – лише процитовано зміст п.в) п.п.201.16.1. п.201.16. ст.201 ПКУ, жодні конкретні пропозиції щодо необхідних документів відсутні.

Відповідно до п. 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затверджених Наказом Міністерства фінансів України  від 13.06.2017 № 567 Моніторинг податкової накладної / розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими критеріями:

1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу постачання такого товару/послуг, зазначеного у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, та обсягу придбання на митній території України та/або ввезення на митну територію України відповідного товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, та митних деклараціях, і переважання в такому залишку товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, більше 75 % загального такого залишку та відсутність товару/послуги, зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);

У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає вимогам підпункту 1 цього пункту та сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих платником податку в Реєстрі у звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної / розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам підпункту 1 цього пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

Таким чином, критерій «пересорт» за наказом Мінфіну для відпрацювання повинен спрацьовувати лише при одночасному дотриманні 4х умов:

А) 3х «внутрішніх»:

— невідповідність об’ємів постачання та «умовного складу» (товарних залишків) «правило 1,5»;

— наявність ризикових товарів у залишку («правило 75%»), 

— відсутність товару/послуги у «Таблиці даних платника податку»

Б) 1 «зовнішнього» — сума ПДВ у податкових накладних, що відповідають критерію та складених з початку місяця, перевищує суму середньомісячної сплати податків та ЄСВ за останні 12 місяців.

Однак, в данному випадку необхідно зазначити наступне:

По-перше, у ПН № 6 від 21.06.2017р. зазначено критерій, який взагалі відсутній у п.6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН:
«…невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД 43.22…»

По-друге, ТОВ «___________________» не здійснював постачання товарів, а предметом договору №0602/01 від 02.06.2017р. взагалі є виконання комплексу робіт — влаштування системи вентиляції та кондиціонування (копія договору надавалась та надається повторно).

По-третє, ДФС безпідставно проігноровано відомості Таблиці даних платника податку №1 від 14.07.2017р., якими також роз’яснюється специфіка діяльності ТОВ «___________________», а саме: чому на «вході» маються товари, а на «виході» — послуги! Лише з цієї підстави висновки комісії ДФС є неповними та необ’єктивними.

По-четверте, ДФС здійснено перекручування фактів, оскільки Таблиця даних платника податку №1 від 14.07.2017р. дійсно містить код 43.22., однак, зазначений код містить послуги «Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;», які цілком відповідають одному із видів діяльності підприємства «Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування» (код КВЕД 43.22). До речі, зазначену інформація ДФС отримувала навіть не з одного, а з двох джерел: безпосередньо з Таблиці даних платника податку №1 від 14.07.2017р. та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. ДФС порушила правила «розблокування» ПН

Як передбачено пп.201.16.1 ст.201 ПКУ, для «розблокування» реєстрації ПН платник податків може подати письмові пояснення та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатні для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої ПН/РК в ЄРПН.

В тексті зазначеної законодавчої норми вжито сполучники «та/або», що однозначно вказує на існування альтернативи для платника податків: він може на власний розсуд подати чи то письмові пояснення, чи то копії документів за вичерпним переліком, або вчинити обидві дії одночасно.

Керуючись зазначеним приписом, ТОВ «_______________» було надано до ДФС копії документів (відомості з єдиного державного реєстру; договір підряду № 0602-01 від 02.06.2017; додаткова угода № 3 до договору; рахунок № 210601 від 2061.06.2017; банківська виписка за 21.06.2017 р., Таблиця даних платника податку), що підтвердили зазначені обставини.

Відповідно до Положень постанови КМУ від 29 березня 2017 р. № 190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» передбачається, що підставами для прийняття комісією ДФС рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування є:

— ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній / розрахунку коригування, до якої/якого застосована процедура зупинення реєстрації згідно з пунктом 201.16 статті 201 Кодексу;

— ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту «в» підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 Кодексу;

— надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування.

Остання підстава відмови в реєстрації ПН є за своїм характером складною, оскільки містить у своєму складі 2 можливі критерії: 

— наявність порушень у наданих копіях документів; 

— недостатність наданих копій документів.

При цьому, знову ж таки, конструкція вищенаведеної норми постанови КМУ містить сполучники «та/або», що свідчить про альтернативну можливість існування тієї чи іншої підстави відмови. Зазначене свідчить про те, що при розгляді справи та прийнятті рішення у ній комісія ДФС повинна встановити конкретну обставину з двох наведених. У іншому випадку, виникає фактична невизначеність, що є неприпустимим у розумінні ПК України.

У рішення комісії ДФС від 21.07.2017р. в реєстрації ПН було відмовлено при цьому підстави, на якій така відмова грунтується не зазначено, що є грубим порушенням чинного законодавства та вказує на те, що рішення є безпідставним, а тому на думку скаржника підлягає скасуванню.

У свою чергу, вважаємо за необхідне зазначити, що первинні документи, оформлені в рамках договору підряду №0602/01 від 02.06.2017р., не мають дефекту форми, змісту або походження, котрі в силу 198, 201 Податкового кодексу України, ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88) спричиняють втрату первинними документами юридичної сили і доказовості.

Таким чином, первинні документи засвідчують на сьогоднішній день факт реального виконання ТОВ «___________________» та його контрагентом господарських зобов’язань.

При цьому, ДФС не спростовано встановленої ст.204 ЦК України презумпції правомірності вчинених підприємствами правочинів. При цьому, взагалі не досліджувались фактичні обставини щодо змісту та умов договору, зобов’язань сторін за договором, питань оплати вартості робіт.

ТОВ «__________________» займається профільним видом діяльності з 2015 р. та використовує Авансову систему оплати поставлених послуг. За весь час функціонування жодних претензій з боку органів ДФС, в т.ч. щодо нереальності (безтоварності) господарських операцій, наше підприємство не отримувало.

Крім того, протягом «тестового» режиму блокування податкових накладних наше підприємство вже зареєструвало податкову накладну без будь-яких зауважень (копії податкової накладної, квитанції та витяг із єдиного реєстру податкових накладних № 368 додаються — додатки №№ 37-39).

5. ДФС порушила основні права платника податків

Положеннями п.п.17.1.7. п.17.1. ст.17 ПКУ платнику надано право оскаржувати рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб). 

Крім того, згідно п.п.21.1.4. п.21.1. ст.21 ПКУ контролюючі органи зобов’язані не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій

Однак, наведені вище факти у своїй сукупності свідчать про грубе та систематичне недотримання наведеної законодавчої норми.

Відповідно до п. 9 Порядку розгляду скарг на рішення комісії державної фіскальної служби про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 04 липня 2017 року № 485  довожу до відома, що Рішення комісії ДФС № 14563/39474674 від 21.07.2017 про відмову в реєстрації податкової накладної № 6 від 21.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних в судовому порядку не оскаржувалось.

Враховуючи викладене, керуючись положеннями ст.19 Конституції України, ст. 17, 56 Податкового кодексу України; п. 5, 9-11 Порядку розгляду скарг на рішення комісії державної фіскальної служби про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 04 липня 2017 року № 485, —

ПРОШУ:

 1. Прийняти скаргу до розгляду.
 2. Скасувати Рішення комісії ДФС № 14563/39474674 від 21.07.2017 про відмову в реєстрації податкової накладної № 6 від 21.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних
 3. Зареєструвати податкову накладну № 6 від 21.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до п. 9 Порядку розгляду скарг на рішення комісії державної фіскальної служби про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 04 липня 2017 року № 485 просимо надіслати результат по розгляду скарги на Рішення комісії ДФС № 14563/39474674 від 21.07.2017 про відмову в реєстрації податкової накладної № 6 від 21.06.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних на адресу реєстрації ТОВ «______________»:03069, м. Київ, вул __________, будинок _____

Додатки:

 1. Копія податкової накладної № 6 від 21.06.2017 року (1 арк.).
 2. Копія квитанції № 1 про зупинення реєстрації ПН, що була отримана 11.07.2017 року (1 арк).
 3. Копія повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовним ПН/РК від 14.07.2017 р.(1 арк).
 4. Копія документу довільного формату від 14.07.2017 № 1 про надіслання відомостей з єдиного державного реєстру (1 арк).
 5. Копія документу довільного формату від 14.07.2017 № 2 про надіслання копії договору підряду № 0602-1 від 02.06.2017 року (1 арк).
 6. Копія документу довільного формату від 14.07.2017 № 3 про надіслання копії додаткової угоди № 3 до договору підряду № 0602-1 від 02.06.2017 року (1 арк).
 7. Копія документу довільного формату від 14.07.2017 № 4 про надіслання копії рахунку № 210601 від 21.06.2017 року (1 арк).
 8. Копія документу довільного формату від 14.07.2017 № 5 про надіслання копії банківської виписки від 21.06.2017 року (1 арк).
 9. Копія відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (1 арк).
 10. Копія договору підряду № 0602-1 від 02.06.2017 року ( 8 арк).
 11. Копія додаткової угоди № 3 до договору підряду № 0602-1 від 02.06.2017 року з додатком № 1 про узгодження договірної ціни ( 4 арк).
 12. Копія рахунку-фактури № 210601 від 21.06.2017 року (1 арк).
 13.  Копія виписки по особовим рахункам від 21.06.2017 року ( 2 арк).
 14. Копія таблиці даних платника податків від 14.07.2017 № 1 (2 арк.).
 15. Копія квитанції № 1 від 14.07.2017 час: 17:05:47. (1 арк.).
 16. Копія квитанції № 1 від 14.07.2017 час: 17:05:56. (1 арк.).
 17. Копія квитанції № 1 від 14.07.2017 час: 17:06:04. (1 арк.).
 18. Копія квитанції № 1 від 14.07.2017 час: 18:11:15. (1 арк.).
 19. Копія квитанції № 1 від 14.07.2017 час: 18:12:25. (1 арк.).
 20. Копія квитанції № 1 від 14.07.2017 час: 19:01:32. (1 арк.).
 21. Копія квитанції № 1 від 17.07.2017 (1 арк.).
 22. Копія квитанції № 2 від 19.07.2017 (1 арк.).
 23. Копія квитанції № 1 про відмову в реєстрації податкової накладної (1 арк).
 24. Копія статуту ТОВ «___________________________»
 25. Копія договору поставки № 17/19 від 07 червня 2017 року (4 арк.).
 26. Копія рахунку-фактури від 07 червня 2017 року (1 арк.).
 27. Копія договору поставки № КН 26/05/2017 від 26 травня 2017 року (4 арк.).
 28. Копія рахунку на оплату № ВС-000014051 від 12 червня 2017 року (2 арк.).
 29. Копія видаткової накладної № 8066 від 15 червня 2017 року (2 арк.).
 30. Копія рахунку на оплату № ВС-000014978 від 21 червня 2017 року (2 арк.)
 31. Копія видаткової накладної № 8648 від 26 червня 2017 року (2 арк.).
 32. Копія договору постачання № 34/05-17 від 15 травня 2017 року (4 арк.).
 33. Копія рахунку на оплату по замовленню № 870 від 13 червня 2017 року (1 арк.).
 34. Копія видаткової накладної № 505 від 14 червня 2017 (1 арк.).
 35. Копія рахунку на оплату по замовленню № 926 від 20 червня 2017 року (1 арк.).
 36. Копія видаткової накладної № 538 від 22 червня 2017 (1 арк.).
 37. Копія податкової накладної від 06.06.2017 року № 3 (1 арк.).
 38. Копія квитанції № 1 від 26.06.2017року (1 арк.).
 39. Копія витягу з реєстру податкових накладних № 368 (1 арк.).
 40. Копія наказу про прийняття повноважень директора Науменка О.О.(1 арк.)
 41. Роздруківка відомостей з ЄДР про ТОВ «_______________»
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________»   __________________