З метою захисту прав Клієнта, юристами нашої компанії була подана Позовна заява про визнання протиправними дій державного реєстратора.

Нижче, наводимо зразок документа — Позовна заява про визнання протиправними дій державного реєстратора:

До _________ суду

Адреса: індекс, місто, вулиця, будинок

Телефон: (___) _______

ТОВ «КОМПАНІЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 12345678

Місцезнаходження юридичної особи:

індекс, місто,

вулиця, будинок, офіс

В особі Директора — ПІБ

Тел:  (___) ________

ПІБ 2- Державний реєстратор

Реєстраційної служби ________ управління _________

 

Адреса: індекс, місто, вулиця, будинок
Контакти:
Телефон: (____) _________

 

Державне мито (судовий збір): _____,__ (______)грн.

 

Позовна заява про визнання протиправними дій державного реєстратора щодо внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу

 

«__» _______ року ПІБ 2 — Державним реєстратором Реєстраційної служби ______ управління юстиції ____________ (ВІДПОВІДАЧЕМ)  було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис (інформацію) щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ «КОМПАНІЯ» (ПОЗИВАЧ).  На основі даного запису —  ____________ДПІ (________) ГУ ДФС _____  ПОЗИВАЧУ було анульовано реєстрації платником Податку на додану вартість.

ТОВ «КОМПАНІЯ» (ПОЗИВАЧ) зареєстроване – ____ року, номер за_______.

Відповідно до п. 11. ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» —  юридична  особа  зобов’язана  подавати (надсилати) щороку протягом місяця,  що  настає  за  датою   державної   реєстрації, починаючи   з   наступного   року, державному   реєстратору  для підтвердження відомостей про юридичну  особу  реєстраційну  картку про підтвердження відомостей про юридичну особу. Тобто, ____ року – ПОЗИВАЧ повинен був подати реєстраційну картку про підтвердження відомостей. Але _____ року підтвердження відомостей ПОЗИВАЕМ здійснено не було.

ВІДПОВІДАЧЕМ був проігнорований той факт, що відповідно до п. 12. ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» — у  разі ненадходження протягом місяця,  що  настає  за  датою   державної   реєстрації, починаючи   з наступного   року від реєстрації юридичної особи,реєстраційної   картки про підтвердження відомостей  про  юридичну  особу державний реєстратор зобов’язаний надіслати  поштовим  відправленням  протягом  п’яти робочих днів з дати,  встановленої  для  подання реєстраційної картки,  юридичній особі   повідомлення   щодо   необхідності   подання    державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки. У разі надходження (поштовим відправленням або в вигляді  в порядку взаємообміну) державному реєстратору від органу доходів і зборів повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної  особи  за  її  місцезнаходженням  державний  реєстратор зобов’язаний   надіслати  поштовим  відправленням  протягом  п’яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі    повідомлення   щодо   необхідності   подання   державному реєстратору   реєстраційної   картки.

Також, п. 14. ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» повідомляє, що у разі неподання юридичною особою протягом місяця з  дати надходження  їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор  повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність   підтвердження   зазначених   відомостей датою, яка встановлена   для   чергового  подання  реєстраційної  картки  про підтвердження  відомостей  про  юридичну  особу.

Тобто, ПОЗИВАЧ мав право подати реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу до ___ року, а тільки в разі не підтвердження відомостей до ___ року (тобто 5 днів на відправку повідомлення від Державного реєстратора + місяць на подання підтвердження) – Державний реєстратор мав право внести запис в ЄДР —  у графу «Статус відомостей про юридичну особу» запис «відомості не підтверджено». Як вбачається з Витягу з ЄДР від ____ року, наданого суду – внесення запису у графу «Статус відомостей про юридичну особу» запис «відомості не підтверджено»  ВІДПОВІДАЧЕМ було здійснено ще ____ р., чим було порушено права ПОЗИВАЧА та спричинено негативні наслідки для ПОЗИВАЧА у вигляді анулювання реєстрації платника ПДВ ____________ДПІ (_____) ГУ ДФС _____.

Виходячи з вище викладеного, ВІДПОВІДАЧ діяв незаконно, або мала місце службова халатність. Через дії ВІДПОВІДАЧА ПОЗИВАЧ зазнав таких негативних наслідків як анулювання реєстрації платника ПДВ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 11, п.12 ст. 19, п.14 ст.19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців»

ПРОШУ:

  1. Визнати протиправним дії державного реєстратора щодо внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу.
  2. Визнати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу – нікчемним та анулювати його.

ДОДАТКИ:

  1. Витяг з Єдиного державного реєстру;
  2. Позовна заява про визнання протиправними дій державного реєстратора;
  3. Квитанція про сплату судового збору;
  4. Копія довіреності представника.

 

«__» _________ р.

ПІБ

 

________________________
(підпис)

М. П.