Захист авторських прав в Україні На сьогоднішній день в Україні налічується дуже багато порушень авторського права. І тому захист авторських прав в Україні є однією з найпопулярніших послуг нашої компанії. Основним законодавчим актом щодо захисту авторського права в Україні є Закон України “Про авторське право та суміжні права” у редакції від 22.07.2018р. Авторське право – це сукупність прав, що належать автору у зв’язку зі створенням та використанням твору літератури, науки, мистецтва. Порушеннями, які дають привід для захисту авторських прав є:…