Перехід ТОВ з модельного статуту на статут, затверджений засновниками Заснування та діяльність юридичної особи безпосередньо залежить від організаційно-правової форми суб’єкта господарювання і, відповідно, від виду установчого документа. Для створення юридичної особи його учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово та підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлено іншого порядку затвердження. Проблема вибору виду установчого акта завжди є актуальною. Ідею запровадити модельний статут український законодавець запозичив із англійського корпоративного права. Адже за законодавством Великобританії ще з 1856 року компанія…